#KONSERNIN AVAINLUVUT


Milj. € 2018 2017
Liikevaihto 64,5 64,8
Liikevoitto 0,7 2,5
Investoinnit 9,5 14,6*
Taseen loppusumma 161,9 161,1

* sis. pitkäaik. sijoitukset

#
#KONSERNIN JOHTO


Konsernin hallitus:


#

Eero Lehti
puheenjohtaja

#

Anne Karjalainen
varapuheenjohtaja

#

Johanna Holmström

#

Lauri Kallamaa

#

Tuula Komokallio

#

Ilkka Lavas

#

Kaj Lindqvist

#

Lauri Saloriutta

Henna Kinnunen,
henkilökunnan edustajaHallintoneuvosto:

Veikko T. Valkonen (pj.), Leena Riikonen (vpj.), Annikki Halme, Raimo Heikkinen, Ossi Honkasalo, Ismo Jalonen, Anne Karhusaari, Miia Kiukkonen, Simo Lehvonen, Anneli Luusalo, Tom Martin, Samuli Myllyharju, Bo Ranta, Mikko Raunio ja Jorma Surakka.#


Konsernin johtoryhmä

Ylärivi vasemmalta lukien: verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen, tuotantojohtaja Sami Kotimäki, toimitusjohtaja Jussi Lehto ja digitaalisten palvelujen johtaja Arttu Laine. Alarivi vasemmalta lukien: talouspäällikkö Hannu-Pekka Nummela (aloittanut tammikuussa 2019), asiakkuusjohtaja Johanna Haverinen ja talousjohtaja Lars Horn.