#

Keravan Energia -konsernin

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2016

Toimimme kestävien periaatteiden mukaisesti ja olemme merkittävä alueemme elinvoimaisuuden tukija. Kertoaksemme toiminnastamme avoimesti, julkaisemme vuosittain ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportin. Raportti jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen. Asetamme jokaiselle osa-alueelle tavoitteita, joiden toteutumista tarkastelemme vuosittain.