#

Keravan Energia -konsernin

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2015

Toimimme kestävien periaatteiden mukaisesti ja olemme merkittävä alueemme elinvoimaisuuden tukija. Kertoaksemme toiminnastamme entistä avoimemmin, olemme uudistaneet ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointiamme. Raportti jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen. Asetamme jokaiselle osa-alueelle tavoitteita, joiden toteutumista tarkastelemme vuosittain tässä raportissa.