#
Röjsågen är Aare Vainults basverktyg. Motorsåg behövs också dagligen.