LEDAREN

Lokala energibolag gagnar lokalbefolkningen

Energibolagen i Finland kan grovt indelas i två kategorier. Det finns dels lokala bolag som ägs av kommunen eller staden och dels stora internationella privatägda bolag.

Ett lokalägt energibolag gagnar framför allt den lokala befolkningen. I ett lokalt bolags styrelse fattas besluten av personer från den egna kommunen eller staden. Resultatet från byns eget bolag stannar kvar i närområdet och försvinner inte i utländska placerares fickor. Ett lokalt energibolag stärker näringslivet och konkurrenskraften i området samt stöder områdets livskraft exempelvis genom att sponsra fritidsföreningarnas verksamhet. Ett lokalt energibolag finns till för sina kunder och erbjuder pålitlig service.

Kervo Energi har redan i drygt 20 år haft ett dotterbolag i Sibbo, som fram till i somras var känt som Sydfinska Energi. Namnet ändrades i somras till Sibbo Energi, eftersom det gamla namnet inte beskrev vad vi är: ett lokalt energibolag i Sibbo. Sibbo Energi ägs av Sibbo kommun och är starkt med och stöder utvecklingen i Sibbo. Vi hoppas att namnändringen på ett konkret sätt ska göra sibbobornas eget energibolag bekantare för alla sibbobor. Läs mer om Sibbo Energi på nästa uppslag.

Trevlig advent!

Johanna Haverinen
Kundchef

pääkirjoitus