EXPERTEN

Elbilen blev budbärare för delningsekonomin

I Kervo har man framgångsrikt testat delningsekonomi genom att ge de boende i ett bostadsbolag gemensam tillgång till en elbil för ett halvt år. Läs mer »

Gemenskap ger trygghetskänsla

En gemensam bil passade bra i bostadsbolaget där man redan tidigare brukat göra saker tillsammans. Läs mer »

Elbilen skonsam mot naturen

Det gick smidigt att börja använda bostadsbolagets gemensamma elbil, och den tekniska hjälpen var alltid nära. Läs mer »

Dags att bereda sig på elbilarnas ankomst

Elbilar börjar småningom dyka upp också på bostadsbolagens parkeringsplatser. Läs mer »

Ett bra laddningssystem kan byggas ut senare

Hur många laddstationer för elbilar är det möjligt att installera på ett gammalt bostadsbolags parkeringsplats?. Läs mer »

Samanvändning är ett fungerande koncept

Kervo Energi var med i ett försök med samanvändning av en elbil. Läs mer »

Fortlöpande underhåll

För att det gamla elnätet ska fungera felfritt krävs fortlöpande och systematiskt underhåll. Läs mer »

Röjningen av ledningsgator var ett stort jobb

I Kervo och Sibbo utfördes omfattande skogsarbeten våren 2018 för att säkerställa en störningsfri elleverans. Läs mer »

Trä i pannan sedan 2001

Kervo Energi har redan många års erfarenhet av att producera fjärrvärme med biobränslen. Läs mer »

Bekymmersfri fjärrvärme

Kan man välja fjärrvärme som uppvärmningssätt har man ett bekymmer mindre i livet. Läs mer »