ÄLÄ KATKAISE SÄHKÖJÄ PÄÄKYTKIMESTÄ MÖKKIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ

Ennen sähköt katkaistiin mökiltä talveksi pääkytkimestä tai ruuvaamalla pääsulakkeet irti. Nyt etäluettavien sähkömittarien aikakaudella näin ei enää voida toimia, koska mittari putoaa pois etäluennasta ja aiheuttaa virhetilanteen sähköyhtiölle. Tämä voi johtaa turhaan tarkastuskäyntiin. Emme saa tietoa mahdollisista sähkökatkoista emmekä voi tarkkailla kiinteistön sähkönjakelun tilaa, jos mittaria ei voida lukea. Etäluennasta pidemmäksi aikaa pudonnut sähkömittari aiheuttaa myös sen, että asiakas siirtyy arviolaskutukseen ja voi saada arviolaskun, vaikka kiinteistössä ei olisikaan sillä hetkellä sähkönkulutusta.

On siis tärkeää, että pidemmän poissaolon ajaksi sähköt katkaistaan etäluettavan mittarin kytkentälaitteesta. Näin mittari pysyy etäluennassa, vaikka sähkö katkeaa mittarista eteenpäin kiinteistöön. Tarkemmat ohjeet sähköjen katkaisuun löydät täältä.

Huom! Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

#
Jaa tämä artikkeli