MIKÄS METSURI SIELLÄ MENEE…?

Kaikki Sipoossa ja Keravalla kulkevat ilmajohtoverkot raivataan metsurityönä viiden vuoden välein. Silloin raivaajaan voi törmätä kotipihallaankin.

TEKSTI: PEKKA KARPPINEN • KUVA: ANNIKA SEGERSTRÅLE-LÖTJÖNEN

Minkä takia johtoalueita raivataan, rakennuttaja Heikki Halonen Keravan Energialta?

Sähkönjakeluvarmuuden parantamiseksi. Ilmajohdoilla muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille. Verkonraivauksella katkoja voidaan vähentää ja samalla turvata mahdollisimman keskeytyksetön sähkönjakelu. Energiamarkkinalain mukaan sähkökatko saa kestää taajamassa enintään kuusi tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia, vapaa-ajan asuntoja lukuun ottamatta. Ilmajohtojen korvaaminen maakaapeleilla ei tapahdu hetkessä, joten suunnitelmallinen raivaaminen vähentää katkoja huomattavasti.

Mitkä sähkölinjat ovat raivauksen piirissä?

Kaikki ilmassa kulkevat keski- ja pienjännitejohdot, joita meillä on yhteensä noin 1 300 kilometriä. Sipoossa ilmajohtoverkkoa on 1 270 km, Keravalla enää 62. Muuntajien kautta kulkevat 20 kilovoltin keskijännitelinjat raivataan leveämmältä alueelta, jotta puiden rungot tai oksat eivät osuisi johtoihin missään olosuhteissa. Vian sattuessa keskijänniteverkolla ilman sähköä jää jopa tuhansia asiakkaita. 0,4 kilovoltin pienjänniteverkoilla raivaus on maltillisempaa.

Millä aikataululla työ tehdään?

Jakeluverkkomme on jaettu viiteen raivausalueeseen, jotka käydään läpi vuorovuosina. Vuonna 2019 raivataan Nikkilässä, Martinkylässä ja Talmassa, 2020 vuorossa on Paippinen. Lisäksi raivataan yksi saaristoalue vuosittain. Vuosittain raivataan 200 – 300 kilometriä verkkoa; onhan siinä käveltävää. Siirryimme alueittaiseen viiden vuoden raivauskiertoon tänä vuonna. Toki linjojen raivausta on tehty aina, mutta nyt se on entistä systemaattisempaa ja määrätietoisempaa.

Miksei työtä tehdä metsäkoneella?

Kone on aina kone: se rikkoo aina maastoa ja vaatii enemmän tilaa. Raivausjälki olisi metsäkoneella monin verroin rujompaa. Metsurin on helpompi kulkea ja työskennellä siistimmin niin pihoilla kuin metsissäkin. Näin minimoimme maanomistajille aiheutuvan haitan. Tietyt metsäosuudet, joita ei pystytä raivaamaan metsurin toimesta, hoidetaan helikopterilla, mutta se on varsin harvinaista.

Millä tavoin raivaustöistä tiedotetaan maanomistajille?

Keravan ja Sipoon Energian verkkosivuille tulee kartta ja suunnitelma lähivuosien raivausalueista. Tiedotamme asiasta myös sosiaalisessa mediassa keväisin, kun raivauksia aloitellaan. Pyrimme kehittämään asiakastietojärjestelmäämme siten, että voisimme ilmoittaa raivaustöistä esim. tekstiviestillä.

Minkälaista asiakaspalautetta olette saaneet?

Pääsääntöisesti ihmiset ovat olleet tyytyväisiä, että teemme maakaapeloinnin ohella määrätietoista linjanraivausta ja varmistamme sähkönjakelun yhä paremmin kaikissa tilanteissa. On myös ihmetelty, miksi metsuri kuljeskelee yhtäkkiä pihapiirissä sahan kanssa tai minkä vuoksi pajukko on pitänyt kaataa sähkölinjan alta. Valitettavasti meidän on käytännössä mahdotonta ilmoittaa jokaiselle tontinomistajalle erikseen, minä päivänä heidän pihalleen tullaan. Johtoalueen pohjan pitämiseen puhtaana on kaksi syytä. Ensinnäkään puut ja pensaat eivät saa kasvaa niin isoiksi, että ne yltävät johtoihin. Toiseksi johtoalueella on päästävä kulkemaan, jotta viat voidaan korjata. Meillä on sekä oikeus että velvollisuus pitää johtoalueet vapaina toimitusvarmuuden ja turvallisuuden nimissä. Kenenkään kiusaksi emme sitä tee. ∎

Jaa tämä artikkeli
#
”Tavoitteemme on pitää sähkökatkot mahdollisimman vähäisinä ja lyhyinä”, Heikki Halonen toteaa.