#
Biovoimalaitos kattaa 75 prosenttia keravalaisten ja sipoolaisten kaukolämmön tarpeesta.