#
Puut poistettiin 110 kilovoltin voimajohdon reunavyöhykkeeltä monitoimikoneella