AIKA VARAUTUA SÄHKÖAUTOJEN TULOON

Sähköautot tekevät tuloaan taloyhtiöidenkin parkkipaikoille. Latausasiat kannattaa selvittää ja sopia etukäteen.

TEKSTI: PEKKA KARPPINEN, KUVA: ELIAS KARPPINEN

Kiinteistöliiton vanhemman lakiasiantuntijan Virpi Hienosen mukaan ennakointi on taloyhtiössä kaiken A ja O. Liikenteen sähköistymisenkään edessä ei auta panna päätään pensaaseen.

”Täyssähkö- ja hybridiautojen määrä voi lisääntyä todella merkittävästi kymmenen vuoden sisällä. Näen varautumisen järkevänä.”

Suomalaisten taloyhtiöiden pihoilla on valmiiksi paljon lämpötolppia. Jollekin saattaa juolahtaa mieleen, että sähköauton töpselinkin voi vain tökätä tolppaan ja sillä hyvä. Lämpötolppia on kuitenkin monenlaisia ja -ikäisiä. Tutkimatta ei voi tietää, että edes hybridiä pystyy lataamaan tolpasta turvallisesti.

”Turvallisuuskysymykset on varmistettava ensin, jottei yhtiöön aikaansaada esim. paloturvallisuuteen liittyviä riskejä.”

Lisäksi täytyy miettiä, miten latauskustannukset kohdennetaan oikeaan osoitteeseen.

”Sähkönkulutuksen lisäys on niin merkittävä, että se pitää pystyä mittaamaan. Lähtökohtaisesti lataaja maksaa kuluttamansa sähkön.”

Kartoituksen kautta yhtiökokoukseen

Hienonen kehottaa taloyhtiötä kääntymään sähkösuunnittelijan puoleen latausmahdollisuuksien selvittämiseksi. Alan ammattilainen osaa arvioida sähköjärjestelmän kunnon, riittävyyden ja mahdolliset muutostarpeet.

”Järjestelmän kartoitus on hinnaltaankin vielä sen verran edullinen, että hallitus ja isännöitsijä voivat tilata sen ilman yhtiökokouksen päätöstä.”

Kartoitus kannattaa teettää viimeistään siinä vaiheessa, kun asukkaiden taholta alkaa ilmetä kiinnostusta ladattavien menopelien hankintaan tai yhtiöön suunnitellaan esim. pihasaneerausta.

Kun kartoitus on tehty, latauskysymykseen on helpompi ottaa kantaa yhtiökokouksessa. Esityslistalle asia voi nousta kolmea tietä: hallituksen ja isännöitsijän, yksittäisen osakkaan tai osakasvähemmistön aloitteesta.

Yksikin osakas voi vaatia asian käsittelyä varsinaisessa yhtiökokouksessa, kunhan on liikkeellä hyvissä ajoin. Jos taloyhtiön seuraavaan kokoukseen on pitkä aika ja lataamisesta kiinnostuneita osakkaita useampia, ylimääräinen yhtiökokouskin on mahdollinen. Kun vaikkapa kartoituksen teettämisestä laaditaan kirjallinen vaatimus, jonka vähintään kymmenen prosenttia osakkaista allekirjoittaa, tulee hallituksen kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous asian käsittelyä varten.

”Osakkaidenkin olisi hyvä ennakoida hieman, koska ei kartoittajaakaan saada välttämättä paikalle samana päivänä”, Hienonen huomauttaa.

Kartoituspäätöksen aikaansaamiseen vaaditaan ns. normaalienemmistö eli yli puolet annetuista äänistä.

Ei etuoikeuksia

Taloyhtiön autopaikat voivat olla yhtiön tai osakkaiden hallinnassa. Asialla on merkitystä latauskysymyksenkin kannalta.

Yhtiö vuokraa hallinnassaan olevia autopaikkoja osakkaille pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevin sopimuksin.

Latauspisteitä ei välttämättä kannata asentaa niitä haluavien osakkaiden nykyisille paikoille. Kaapelointien kannalta saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa latauspisteelliset paikat lähimmäksi sähkökeskusta.

Osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksesta seuraa, etteivät omat latauspisteet ole ikuisia. Jos latausmahdollisuutta ei pystytä tarjoamaan kaikille tarvitsijoille, voidaan joutua jakamaan niukkuutta; se tosin on tyypillistä autopaikkojen kohdalla muutenkin.

”Paikkojen ollessa yhtiöhallintaisia en näe estettä sellaiselle päätökselle, että latauspisteellisiä paikkoja ei saa omaksi, vaan niihin tulee yhteiskäyttömahdollisuus”, Hienonen puntaroi.

Yhteiset latauspisteet toisivat mukanaan mietinnän siitä, missä sähköautot ovat silloin, kun ne eivät ole latauksessa. Lataustehoakin pitäisi löytyä riittävästi, jotta latausajat eivät venyisi kovin pitkiksi.

Mikäli latauspisteellinen autopaikka on osakkaan hallinnassa, ei yhteiskäyttö käy päinsä – ainakaan ilman osakkaan suostumusta. Miten niukkuutta silloin jaetaan?

”Sitä kannattaa pohtia jo ennen kuin aletaan antaa lupia latauspisteiden asennuttamiseen.

Kun latauskapasiteetin raja tulee vastaan, myös ensimmäisinä latauspisteensä laittaneiden osakkaiden tulisi osallistua kustannuksiin, joita syntyy kapasiteetin kasvattamisesta.” ∎

Jaa tämä artikkeli
#
Taloyhtiön osakkaita tulee kohdella yhdenvertaisesti myös sähköautojen latausasioissa, Kiinteistöliiton Virpi Hienonen muistuttaa.

Lisää aiheesta