energiayhtiön valvomo
Marko Reinikainen seuraa valvomon näytöiltä sähköverkon tilaa. Järjestelmä hälyttää automaattisesti keskijänniteverkon vioista.