KOHENNUS KULUTTAJANSUOJAAN

Teksti ja kuvat: Pekka Karppinen, viestintätoimisto Klanga

Kuluttajan asema sähkösopimusten puhelinmyynnissä vahvistui lokakuussa voimaan astuneen lainmuutoksen ansiosta. Uusien oikeuksien realisoituminen vaatii kuitenkin asiakkaan omaa aktiivisuutta.

Puhelinmyyjän yllättämä ihminen ei välttämättä tiedosta tehneensä uutta sähkösopimusta, ennen kuin sopimusvahvistus saapuu kotiin kirjekuoressa.

‒ Kuluttaja voi olla siinä luulossa, ettei hän ole sitoutunut puhelimessa mihinkään, vaan asia on jäänyt vähän auki, lakimies Jukka Kaakkola Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kuvaa tyypillistä ongelmatilannetta.

‒ Usein kuluttajat olettavat, että sopimus pitää allekirjoittaa, ennen kuin se tulee sitovaksi. Puhelinmyynnissä sopimus syntyy kuitenkin suullisesti ja se vahvistetaan kirjallisesti, mutta mitään allekirjoituksia ei tarvita.

Uusi asetus antaa kuluttajalle mahdollisuuden kiistää sopimuksen syntyminen, vaikka uusi myyjä olisi jo aloittanut sähkön toimittamisen. Kaakkola pitää uudistusta tervetulleena.

Näyttövelvollisuus myyjällä

Kuinka sopimuksen kiistäminen sitten tapahtuu? Ensinnäkin asiakkaan täytyy tehdä paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kirjallinen ilmoitus, jossa hän kiistää uuden myyntisopimuksen pätevyyden.

Toiseksi asiakkaan on tehtävä reklamaatio myös uudelle myyjälle. Kiistatilanteessa myyjän pitää pystyä osoittamaan, että sopimus on todellakin tehty puhelimessa. Näyttö voi tällöin perustua puhelinkeskustelusta tehtyyn tallenteeseen.

Keskustelun kulku pitäisi Kaakkolan mielestä kuunnella kokonaisuudessaan, alusta loppuun.

‒ Joskus herää epäilys, että puhelun alkuvaiheessa kuluttajalle ei ole kerrottu selkeästi, mistä on kyse. Silloin pelkkä sopimuksen tekovaihe ei anna totuudenmukaista kuvaa tilanteesta.

Mikäli tallenteen tutkiminenkaan ei poista erimielisyyttä sopimuksen syntymisestä, voi asiakas viedä kiistan kuluttajariitalautakunnan ratkottavaksi.

Muista peruutusaika

Kiistämisen tai kiistelemisen tielle ei tarvitse lähteä ollenkaan, kunhan reagoi ajoissa. Asiakkaalla kun on jo vanhastaan kuluttajansuojalakiin perustuva oikeus peruuttaa puhelinmyyntisopimus 14 päivän sisällä sen tekemisestä. Perumisoikeus koskee kaikkia puhelinmyynnissä tehtyjä sopimuksia, myös määräaikaisia.

‒ Jos tuntuu, että tuli tehtyä huono sopimus, kannattaa toimia heti kun sopimusvahvistus saapuu. Sen mukana pitää olla peruutuslipuke, Jukka Kaakkola selvittää.

Sopimuksen voi peruuttaa määräajassa ilman perusteluja; pelkkä katumapäälle tulo riittää. Kannattaa muistaa sekin, että toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa myöhemminkin. Määräaikaisen sopimuksen kanssa on sitä vastoin elettävä koko sopimusaika, joka on maksimissaan kaksi vuotta – mutta määräaikaisenkin puhelinmyyntisopimuksen saa siis perua kahden viikon sisällä.

Jos puhelinmyyjä soittaa

Kuluttaja-asiamies on ehdottanut jo vuosia sitten, että puhelinmyynti tulisi ylipäänsä sallia vain sillä ehdolla, että kuluttaja on antanut siihen ennalta suostumuksensa. Silloin kuluttaja voisi varautua markkinointiin etukäteen ja päättää itse, minkälaisten yritysten puhelinmyyntiponnisteluihin hän on valmis vastaamaan. Toistaiseksi aloite ei ole johtanut lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin.

Jukka Kaakkola pitää sähkösopimusta siinä määrin monitahoisena puhelinmyyntiartikkelina, että hän kehottaa markkinoinnin kohteeksi osunutta kuluttajaa ottamaan aikalisän.

‒ Voi sanoa kohteliaasti, ettei pysty vielä tekemään mitään päätöksiä, ja pyytää soittamaan uudelleen. Puhelinmyyjien tarjoukset eivät ole sellaisia päivän tarjouksia, etteikö niitä voisi myöhemminkin saada.

Ennen päätöksentekoa on syytä kaivaa vaikkapa viimeisin sähkölasku esille.

‒ Siitä näkee nykyisen tilanteen, minkälaisella sopimuksella ja mihin hintaa sähkönsä ostaa, ja mikä se oma kulutus on.

Tarjousta kannattaa verrata myös yleiseen hintatasoon esimerkiksi Energiaviraston hintaseurantapalvelun avulla. Kun perusfaktat ovat hallussa, ei kuluttaja ole niin helposti puhelinmyyjän vietävissä. Väitettä edullisemmasta tarjoushinnastakaan ei kannata purematta niellä.

‒ Myyjät käyttävät vertailukohtana yleensä julkista listahintaa, jonka kuluttaja on saattanut jo aikaisemmin vaihtaa johonkin muuhun.

Jaa tämä artikkeli
#
Jukka Kaakkola kehottaa varovaisuuteen puhelinmyyjien houkutuksien edessä – varsinkin, jos kuluttaja ei ole perehtynyt omaan sähkösopimukseensa.