#
Luonnonvoimille alttiit ilmajohdot vaihtuvat maakaapeliin monin paikoin lähivuosina, Osmo Auvinen kertoo.